ÁSZF
Általános Szerződési Feltételek

Jelen ÁSZF kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani ezen Szabályzatot.
A következő honlapok (mkmarketing.hu, midian.hu) működésével, megrendelési folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást.

A Szolgáltató adatai:

Molnár Klára ev. (adószám: 67973714-1-42) illetve MKK Marketing Kft. (adószám: 14068988-1-42)
A szolgáltató székhelye: 1163 Budapet, Veres Péter út 51.
Email cím: molnar (pont) klara (kukac) mkmarketing (pont) hu
Telefonszáma: +36 30 5088385
A szerződés nyelve: magyar

A Tárhely szolgáltató adatai:
Domain-tarhely.net (http://domain-tarhely.net/)

EVOLUTIONET Kft.
7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Adószám: 14992511-2-02
Telefonon: +36 30 503 19 29 (H-P, 9:00-17:00)
Email: info@domain-tarhely.net (H-V, 0-24)

Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://mkmarketing.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Honlappal kapcsolatos tudnivalók

Honlap látogató, felhasználó, megrendelő, ügyél amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett honlapra, weblapra, weboldara vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak ezen Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben nem fogadja el ezen feltételeket, nem jogosult a honlap, weboldal, weblap tartalmának megtekintésére.

A Szolgáltató minden jogot fenttartja arra, hogy az adott honlap bármely része, részlete és az azon megjelenő tartalmak letöltésre kerüljenek vagy elektronikus tárolásra vagy feldolgozásra vagy éppen értékesítésre a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Kizárólag tájékoztató jelleggel működik a webhely. A szolgáltató nem garantálja a honlap, weboldal tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem annak hibamentes működését. A felhasználókat érintő bármilyen jellegű kárért a honlap üzemeltetője és kezelője nem vállal felelősséget sem erkölcsi, sem anyagi vonatkozásban.

Megrendelés, vásárlás, regisztráció, feliratkozás

Felhasználó a weboldalon történő – Megrendelés, vásárlás, regisztráció, feliratkozás kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et és a honlapon megtalálható Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, valamint az adatkezelésekhez hozzájárul.

A felhasználó köteles a saját, valós adatait megadni. Amennyiben a megadott adatok valótlanok vagy más személyhez köthetőek, akkor a létrejövő elektronikus szerződés semmis.
Szolgáltató kizárja a felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait!

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó elfelejti a jelszavát vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek, szolgáltatások kizárólag online a honlapon, emailben, telefonon vagy akár személyesen rendelhetők meg. Az árak Forintban értendők, előre fizetéssel díjbekérő, számla kiállításával a NAV számára beküldött és lejelentett adatszolgáltatási kötelezettséggel.

Akciók esetén a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat, Megrendelőket, Ügyfeleket az akcióról, annak áráról és annak pontos időtartamáról.

Megrendelés menete

Elsősorban az adott Szolgáltatás sales oldalán az adott űrlap kitöltésének illetve az ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával történik.

Fizetés – azonnali átutalással előre fizetéssel! Később bankkártyás fizetési lehetőséget is biztosítunk, mely a honlapon is publikálásra kerül.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

Munkaidőben történik. A megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az általában a követő munkanapon kerül feldolgozásra.
Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést.

Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészében.
Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, elírások, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változás miatt. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval / Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

Elállási jog

Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót / Megrendelőt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Illetve a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Ügyfélnél történő esetleges megbeszélés, munkavégzés – Kiszállási díj

Előre megbeszélt eseteknél előfordulhat a személyes megbeszélés illetve munkavégzés. Ilyen esetekben kiszállási díj kerül felszámításra Kistarcsa 15 km-es sugarában. A kiszállás díja alkalmanként 30.000 Ft (AAM), mely a munkadíjon felül fizetendő, díjbekérővel előre fizetéssel. Nagyobb távolság esetén a kiszállási díj egyedi árazással történik, díjbekérővel előre fizetéssel.

 

1. melléklet: Elállási / Felmondási nyilatkozat minta

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt